skip to Main Content
April 19, 2021

謎語 241-250

241. 黃豆釀製若黑湯,出身原係大染缸。開門七事不可少,調理滷味最擅長。 (調味品) 242. 水酒佳釀為本家,賢相妒妻手中拿。開門七事不可少,除腥提胃自可誇。…

April 17, 2021

謎語 231-240

231. 白玉肌理嫩且滑,中華食材為奇葩。黃豆磨成滷水點,蒸煮炸炒風味佳。(食品) 232. 南北西東應乎中,厚實高牆無數重。明清帝王居其內,難佑皇統萬代承。(古蹟) 233.…

April 15, 2021

謎語 221-230

221. 神奇藥物身上敷,五腑六臟全摘除。封藏石櫃數千載,卻待還魂有完膚。(古蹟) 222. 金屬打就巧機關,財物門戶賴保全。方圓小孔安底座,解釋嚴緊憑一旋。(日常用品) 223.…

April 13, 2021

謎語 211-220

211. 身著蓬鬆黑氅衣,空有雙翼不善飛。昂揚威武守領地,感恩節來便倒楣。 (動物) 212. 丁點身段鐵甲衣,成群築巢在地底。分工合作運食物,團結一致無匹敵。…

April 11, 2021

謎語 201-210

201. 一網高掛場中間,與賽人員站兩邊。球來球往頻推送,出界著地勝負判。(運動) 202. 舒展四肢蔽赤陽,圓背拱起遮涼湯。無情狂風反內外,鐵漢摧折遭棄揚。 (日常用品)…

April 9, 2021

謎語 191-200

191. 常態為流質,寒凍堅如石。無色亦無嗅,生命賴依持。(自然物) 192. 青青大草場,遊戲分兩方。頭胸皆可用,腳下見真章。(運動) 193.…

Back To Top